Lex Craft je kompanija koja se bavi izgradnjom stambenih objekata.